دوره ها – جدولی 01

دوره ها – جدولی 01

20 دوره آیتم
250,000 تومان

مدیریت ارتباط موثر

44 دانشجو
260,000 تومان

گوش دادن و یادداشت برداری علمی

14 درس
65 دانشجو
540,000 تومان

آشنایی با جاوا اسکریپت برای مبتدیان

10 درس
69 دانشجو
26,000 تومان

مهارت های حل مسئله برای موفقیت بهتر

15 درس
4,000 دانشجو
22 تومان

تکنیک های سریع خوانی در دانشگاه

18 درس
40 دانشجو